torek, 16. oktober 2007

Električna moč

Električna moč
Električna moč je enaka produktu napetosti in toka.

P = U*I

Ohmov zakon

Ohmov zakon


U=IR
I=U/R
R=U/I

U - napetost [V]
I - el. tok [A]
R - upornost [OHM]http://sl.wikipedia.org/wiki/Ohmov_zakon

Ohmov zakon


U=IR
I=U/R
R=U/I

U - napetost [V]
I - el. tok [A]
R - upornost [OHM]http://sl.wikipedia.org/wiki/Ohmov_zakon

Svetlobna moč

Gostota svetlobnega toka, ki izhaja iz točkastega svetila, pojema obratno sorazmerno s kvadratom razdalje.

Izkoristek toplotnih strojev

Izkoristek vsakega toplotnega stroja je manjši ali kvečjemu enak kvocientu največje temperaturne razlike in najvišje absolutne temperature v stroju.

Izkoristek toplotnih strojev

Izkoristek vsakega toplotnega stroja je manjši ali kvečjemu enak kvocientu največje temperaturne razlike in najvišje absolutne temperature v stroju.

Površinski pritisk

P=F/A

P - Površinski pritisk
F - Sila
A - Površina

Toplota...

Toplota je energija, ki ob dotiku brez dela preide s toplejšega na hladnejše telo.

Sprememba energije telesa je enaka vsoti prejetega dela in prejete toplote.